Informacje dla pacjenta

Formularz skierowania do pracowni diagnostycznej

Dokument zawiera skierowanie do pracowni diagnostycznej oraz formularz zgody pacjenta.

01-04-2013

Adresy i numery telefonów pracowni tomografii komputerowej

20-10-2009

Ankieta do badań sondażowych do pomiaru narażenia (Aktywnego i Biernego) dorosłych na dym tytoniowy

zródło: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.

15-10-2009